Дотоодын болон олон улсын мэргэжилтнүүдийн илтгэлүүдийг хүргэх болно

Geoff Huston

APNIC Chief Scientist

BIO

Philip Smith

Senior Network Engineer | NSRC

BIO

Tashi Phuntsho

Senior Network Analyst at APNIC

BIO

Ulsbold Enkhtaivan

Planning Engineer | Mobicom

BIO

Ariunbold Kh

Senior Engineer | Gemnet