Дотоодын болон гадаадын мэргэжилтнүүдийн илтгэлийг хүргэх болно

Geoff Huston

APNIC Chief Scientist

BIO

Enkhbat Dangaasure

System Engineer, Ph.D