Монголын Сүлжээний Операторуудын Анхдугаар Чуулган

2019 оны 9 сарын 16-20 өдөр хүртэл
@Новотел Улаанбаатар Зочид буудал

БҮРТГҮҮЛЭХ

Монголын Сүлжээний Операторуудын Анхдугаар Чуулган

Илтгэл тавих урилга
mnNOG(Mongolian Network Operators’ Group) нь сүлжээний инженер, техникийн мэргэжилтнүүдийг сүлжээ, аюулгүй байдал болоод интернэт сүлжээний бусад технологиудын талаар сургалт болон мэдлэг туршлага солилцох үйл ажиллагаагаар хангах зорилготой бий болсон мэдээллийн технологи, харилцаа холбооны салбарын мэргэжилтнүүдийн ашгийн төлөө бус нэгдэл юм. Бид сургалт, уулзалтууддаа олон улсын болон дотоодын өндөр туршлага мэдлэгтэй мэргэжилтнүүдийг урин оролцуулж, тэдний тэргүүн туршлагууд(BCP), сүүлийн үеийн шинэлэг мэдлэг мэдээллийг Монгол инженер мэргэжилтнүүддээ хүргэхийг зорих болно. Мөн mnNOG форум нь дотоод гадаадын интернэт сүлжээ, контент үйлдвэрлэгч компаниудын хоорондоо уулзах, хамтарч ажиллах бас нэгэн боломж байх болно гэдэгт итгэлтэй байна.

MNNOG 1 ФОРУМЫН ХӨТӨЛБӨР

Анхдугаар чуулга уулзалтын дэлгэрэнгүй хуваарийг эндээс харна уу
08:30-09:00

Бүртгэл

Үйл ажиллагаа цагтаа эхлэх тул цагаа барина уу

MNNOG

mnNOG ийн үйл ажиллагаа талаарх богино танилцуулга

Энхбат Дангаасүрэн
Системийн инженер

mnNOG1 форумын дотоодыг төлөөлсөн #Keynote илтэгчээр: Монгол улсыг анх интернэтэд холбоход үнэтэй хувь нэмэр оруулсан системийн инженер PhD, Дангаасүрэнгийн Энхбат уригдсан байна.

Geoff Huston
Chief Scientist

APNIC-н судлаач

Үзвэр тоглолт

Илтгэл тавих санал нээлттэй

Илтгэл тавих санал нээлттэй

Илтгэл тавих санал нээлттэй

Модератор| Тун удахгүй

Өнгөрсөн, Одоо, Ирээдүй

Илтгэл тавих санал нээлттэй

Илтгэл тавих санал нээлттэй

Илтгэл тавих санал нээлттэй

Tashi Phuntsho
Senior Network Analyst at APNIC

This workshop is intended for network engineers, managers, and policy makers to understand security threats, preventions, and recovery.

Target audience

Technical staff who are now building or operating a wide area service provider network and who also wish to learn more about securing their network infrastructure.

NSRC
Coming soon

This is a course for those who need to manage diverse Network and NOC operations. It consists of a combination of theory and lab, with lab work on Linux constituting about 60% of the total course.

Target audience

Engineers and system staff at ISPs and large networks, including academic networks, who are involved with system management, network monitoring and management, and problem response. The course is for those who need to manage diverse Network and NOC operations.

Philip Smith
Senior Network Engineer, NSRC

This five-day workshop teaches the skills required for the configuration
of scalable and secure routing, as well as best practice operation of
the networks making up today's Internet.

Tashi Phuntsho
Senior Network Analyst at APNIC

This workshop is intended for network engineers, managers, and policy makers to understand security threats, preventions, and recovery.

Target audience

Technical staff who are now building or operating a wide area service provider network and who also wish to learn more about securing their network infrastructure.

NSRC
Coming soon

This is a course for those who need to manage diverse Network and NOC operations. It consists of a combination of theory and lab, with lab work on Linux constituting about 60% of the total course.

Target audience

Engineers and system staff at ISPs and large networks, including academic networks, who are involved with system management, network monitoring and management, and problem response. The course is for those who need to manage diverse Network and NOC operations.

NSRC
Coming soon

This is a technical workshop, made up of lecture and hands-on lab work to teach the OSPF/ISIS and BGP skills required for the configuration and operation of large-scale networks that make up the Internet.

Tashi Phuntsho
Senior Network Analyst at APNIC

This workshop is intended for network engineers, managers, and policy makers to understand security threats, preventions, and recovery.

Target audience

Technical staff who are now building or operating a wide area service provider network and who also wish to learn more about securing their network infrastructure.

NSRC
Coming soon

This is a course for those who need to manage diverse Network and NOC operations. It consists of a combination of theory and lab, with lab work on Linux constituting about 60% of the total course.

Target audience

Engineers and system staff at ISPs and large networks, including academic networks, who are involved with system management, network monitoring and management, and problem response. The course is for those who need to manage diverse Network and NOC operations.

NSRC
Coming soon

This is a technical workshop, made up of lecture and hands-on lab work to teach the OSPF/ISIS and BGP skills required for the configuration and operation of large-scale networks that make up the Internet.

Tashi Phuntsho
Senior Network Analyst at APNIC

This workshop is intended for network engineers, managers, and policy makers to understand security threats, preventions, and recovery.

Target audience

Technical staff who are now building or operating a wide area service provider network and who also wish to learn more about securing their network infrastructure.

NSRC
Coming soon

This is a course for those who need to manage diverse Network and NOC operations. It consists of a combination of theory and lab, with lab work on Linux constituting about 60% of the total course.

Target audience

Engineers and system staff at ISPs and large networks, including academic networks, who are involved with system management, network monitoring and management, and problem response. The course is for those who need to manage diverse Network and NOC operations.

NSRC
Coming soon

This is a technical workshop, made up of lecture and hands-on lab work to teach the OSPF/ISIS and BGP skills required for the configuration and operation of large-scale networks that make up the Internet.

СПОНСОР БАЙГУУЛЛАГУУД

Platinum Sponsor
Gold Sponsor | Founding Partner
Logo
Hosting

БҮРТГЭЛИЙН СОНГОЛТ

СУРГАЛТ+ ХУРАЛ
200'000
4н өдрийн сургалт+ Хурал
Олон улсын илтгэл
Мэргэжтнээс зөвөлгөө авах боломж
Сүүлийн үеийн технологийн мэдээлэл
Өдрийн цай
Сошиал арга хэмжээ
Бүртгүүлэх
ХУРАЛ
50'000
Олон улсын илтгэл
Мэргэжилтнээс зөвөлгөө авах боломж
Сүүлийн үеийн технолгийн мэдээлэл
Өдрийн цай
Сошиал арга хэмжээ
БҮРТГҮҮЛЭХ

Бидэнтэй холбоо барих

Энэхүү хуудсаар мэдээллээ илгээнэ үү